תנאים

בס"ד

תנאים

כללי
התקנון כתוב, מטעמי נוחות, בלשון זכר אך הוא מתייחס לזכר ונקבה.
הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הזמנת מוצרים במכירה רגילה ואו קבוצתית מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. במקרה של סתירה בין התקנון לבין החוק יקבע האמור בחוק. תקנון זה בא להוסיף על האמור בחוק ולא לגרוע ממנו.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הזמנת והספקת מוצרים ו/או שירותים
ליד כל מוצר מופיע תיאור קצר ותמציתי שלו. בהמשך מופיע פירוט תכונות המוצר כולל מחירו של המוצר, תנאי התשלום והמשלוח ואחריות. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד. יתכנו שינויים בין הספציפיקציות המתוארות כאן ו/או התמונות לבין המוצר שימסר בפועל ניתן לבדוק ספציפיקציות עדכניות במייל.

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או כל דין. החברה תנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

הזמנת מוצרים באתר מעידה על הסכמת הלקוח לקבל מדי פעם מיילים לגבי המבצעים מיוחדים שלנו. במקרה שאין הלקוח מעוניין לקבל מיילים ויבקש זאת, כתובתו תוסר מרשימת התפוצה, ויופסקו המיילים.

כדי שנוכל לספק את המוצר שהוזמן, צריכה ההצעה להתקבל ולהיקלט באתר החברה באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב הלקוח. במידה וחל שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר המשנה את פרטי המכירה באופן משמעותי, תהיה החברה רשאית לבטל את הרכישה והלקוח לא יחויב בכל תשלום בגין הצעתך שבוטלה.

במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר מטעמו של החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של הלקוח

המוצרים השונים יסופקו באמצעות חברת שליחים חיצונית.

ביטול עסקה / החזרת מוצרים
ניתן לבטל רכישת מוצרים, אשר נרכשו באתר זה, בתוך 2 יום, כנגד החזר כספי.
בגין ביטול העסקה ישלם הלקוח לחברה סך 5% מערך המוצר (מקסימום 100 ש"ח) ועוד מע"מ.
אם המוצר כבר נשלח ללקוח, ישלם הלקוח גם את דמי המשלוח. הלקוח יחזיר לחברה את המוצר באריזתו המקורית הסגורה ומבלי שנעשה בו שימוש למשרדי החברה לאחר תיאום מראש.
ניתן לבטל עסקה רק לרכישות שנעשו באתר של מוצרים כפי שמוצגים באתר. לא ניתן לבטל עסקה במידה שהלקוח הזמין עבודה מיוחדת או מוצר מיוחד או שינויים למוצר קיים.

כל משתמש שברשותו דוא"ל ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפועלות כחוק בישראל רשאי לבצע הזמנת מוצר דרך האתר.

על מנת להזמין מוצר, יש להרשם ולמסור את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרונית, כתובת וטלפון, פרטים אלה ישמרו במערכת. לאחר ביצוע ההזמנה , יקבל הלקוח אישור הזמנה לדוא"ל שסיפק בזמן הרישום למערכת. אישור זה מעיד שההזמנה נתקבלה ונקלטה במערכת. המוצר מסופק עם דף הזמנה וקבלת קופה שמהווים הוכחת קניה. המחירים ותיאור המוצרים מעודכנים מידי יום. במידה וחל שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר המשנה את פרטי המכירה באופן משמעותי, תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה ולא תחויב בכל תשלום.

תנאי תשלום
באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך. פרטי כרטיס אשראי לא נשמרים ועבור כל הזמנה תידרש למסור את פרטי כרטיס האשראי. המחירים באתר כוללים מע"מ.

אספקת המוצרים ואזורי חלוקה
משלוח באמצעות שליח עד הבית -בשיטת משלוח זו חברת המשלוחים מספקת את המוצר עד בית הלקוח תוך 7 ימי עסקים מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי. ימי עסקים – הם ימי חול, ראשון עד חמישי ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג ,חול המועד ויום ביצוע ההזמנה.

ביטול רכישה והחזרת מוצרים
יש אפשרות להחזיר או להחליף מוצר בכפיפות לחוק הגנת הצרכן – תשמ"א – 1981 , ובכפיפות למדיניות החברה. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר, או עקב אי התאמה בין המוצר לפרטים שהוצגו אודות המוצר, רשאי האתר לגבות מהרוכש דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח ע"פ הסכום הנמוך מבניהם. ובנוסף חייב הרוכש להחזיר את המוצר אל המוכר, על חשבונו (גם אם המוצר נמכר ללא דמי משלוח) תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול. המוצר יוחזר באריזתו המקורית סגורה, ללא כל פגיעה או נזק ולא שנעשה בו כל שימוש. במקרה של ביטול עסקה עקב אי התאמה ללקוח, של מוצר שנמכר כולל דמי משלוח או משלוח חינם, יזוכה הלקוח בסכום שחוייב בעסקה בניכוי דמי סוג המשלוח שנשלח אליו.
הגרלות ותחרויות
בכל הגרלה או תחרות שהחברה תערוך בדף הפייסבוק או באינסטגרם תהיה בכפוף לתקנון זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות למנוע ממך להגיש הצעות ולהימנע מהספקת המוצר בכל אחד מהמקרים הבאים:
אם מסרת פרטים שגויים.
אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה והמוכרים;
אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
אם המזמין אינו בעל כרטיס האשראי וזאת למרות שכרטיס האשראי חוייב (במקרה זה יזוכה כרטיס האשראי במהלך 3 ימי עסקים מהיום שבו נודע לחברה כי המזמין אינו בעל כרטיס האשראי)
אם המזמין הינו חברה בע"מ.

מלאי
המוכרים המציעים את מוצריהם למכירה באתר עושים כל שביכולתם להבטיח כי המוצרים המוצגים יימצאו במלאי. במידה והמוצר יתברר כחסר במלאי, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, המוכרים שומרים לעצמם את הזכות לבטל את הזמנתך וכרטיס האשראי שלך לא יחויב. לחילופים, רשאים המוכרים להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתם, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, הזמנתך תבוטל והמוכר ימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך. מימשה החברה את זכותה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.
כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתם של המוכרים בהתאם לביקוש או מכל סיבה שהיא. לפיכך, רשאי כל מוכר אך אינו חייב, להגדיל את הכמות המוצעת במהלך המכירה.
המחיר המוצע במכירה זו הוא לרכישה דרך האתר בלבד! הזמנה דרך נציג טלפוני כרוכה בדמי טיפול.
בביצוע הזמנה טלפונית יהיה על מבצע ההזמנה את האחריות הבלעדית לבדיקת תקנון האתר לפני ביצוע ההזמנה.

תשלום
המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע"מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש.
חיוב הלקוח יתבצע על ידי המוכר וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר.
במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויות, תבוטל זכייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול כפי שמפורט בסעיף 11 להלן.
אם הוזמן מוצר ו/או שירות הנקובים במטבע חוץ, יחושב שער הדולר על פי שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום.

ביטול הצעה/עסקה והחזרת מוצרים מצד הלקוח
ביטול הזמנה במכירה כלשהי יעשה באופן הבא בלבד-באמצעות הטלפון במספר 058-508-5988 או במייל בכתובת info@labatteria.co.il ויכלול את פרטי המציע כולל ת.ז. ואת פרטי ההזמנה.
בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי (המאוחר מביניהם), ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי עבודה ממועד עשיית העסקה.
זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.
טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע – תתבקש להחזיר את הנכס למוכר במקום שבו הוא מנהל את עסקיו.
ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב למוכר באריזתו המקורית סגורה, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
דמי ביטול – לאחר קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך, חשוב לציין, כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח. דמי הביטול יגבו גם אם לא בוצע חיוב
דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי המוכר או על ידי החברה . בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן המוכר והן החברה יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב הצרכן בדמי ביטול.
במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר – תתבקש להעמיד את המוצר לרשות המוכר במקום שבו נמסר לך הנכס ולהודיע לו על כך.
החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לסייע ללקוח מול המוכרים למצוא פתרון הולם במידה והלקוח יהיה מעוניין בהחזרת המוצר.

ביטול מכירות מצד החברה ו/או המוכר
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.
במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.
במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאים המוכר/החברה לבטל את הרכישה הספציפית.
בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
החברה ו/או המוכר רשאים לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.

אחריות
האחריות הבלעדית למוצרים הנה בהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם.
בשום נסיבות לא תחול על פרדיים קפיטל בע"מ LABATTERIA ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אבדן השימוש, אבדן נתונים או אבדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא שימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע פרדיים קפיטל בע"מ LABATTERIA ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

החברה אינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת או מספקת את המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש באתר ולפיכך אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני.
המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות המוכרים, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.החברה אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.
החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.
החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

אחריות החברה במקרה של אי אספקת מוצר
מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, במקרה בו יבטל לקוח עסקה מסיבה שהמוצר שנרכש באותה עסקה לא סופק לו (ובמקרה זה בלבד), מתחייבת החברה לספק ללקוח מוצר חלופי שווה ערך לזה שנרכש באותה עסקה, או להשיב ללקוח את הכספים ששולמו על ידו בפועל במסגרת העסקה האמורה, לפי בחירת החברה. החברה תספק את המוצר החלופי או תשיב כספים ללקוח כאמור, בתנאי שהלקוח ביטל את העסקה מול חברת האשראי, המציא לחברה אישור מחברת האשראי (או דף חיוב חשבון) המעיד על ביטול העסקה וכן המציא לחברה הצהרה חתומה על ידו כי ביטל את העסקה מכיוון שהמוצר לא סופק לו.
היה ויתברר כי הלקוח לא ביטל את העסקה ו/או המוצר סופק ללקוח, הלקוח יהיה חייב להשיב לחברה את המוצר החלופי שקיבל או את הכספים ששולמו לו על ידי החברה (לפי העניין).
מובהר כי אספקת המוצר החלופי או השבת הכספים בהתאם לאמור לעיל, תיעשה בהתאם לפרטי העסקה כפי שבוצעו באתר.

דין ושיפוט
הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת – תהיה לבתי המשפט של מחוז ירושלים הסמכות הבלעדית לדון בתביעה. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר או בקשר עם תנאי שימוש אלה יהיה נתון לסמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך עניינית במחוז ירושלים בישראל.