אחריות | סוללה לאופניים חשמליים

Yisrael Rosin בטיחות ואחריות

אחריות | סוללה לאופניים חשמליים

 

תעודת האחריות בצירוף הקבלה ידרשו עבור כל שירות שבוצע במהלך תקופת האחריות.

להלן מסגרת האחריות לסוללה שרכשת:

האחריות ניתנת להעברה וכוללת אך ורק פגמים ביצור. האחריות מותנת בטיפול שוטף נכון בסוללה ועל פי מדריך הוראות ההפעלה והשימוש.

תנאי האחריות

האחריות לסוללה היא 15 חודשים מיום הרכישה.

האחריות מכסה רק שימוש סביר ובהתאם להוראות ולא על פגם שנגרם כתוצאה מתאונה, נפילה, נזק, מכה או שימוש לא סביר. האחריות תקפה לרוכש המקורי בלבד לאחר הצגת תעודת אחריות חתומה. האחריות כוללת את הסוללה נטענת בלבד. כתב האחריות לסוללה אינו מכסה בכל צורה נזק לצד ג', נזקי גוף או נזק מכל סוג שהוא, להוציא נזק למוצר עצמו לפי המופיע בתנאים שבכתב האחריות. במידה ובתקופת האחריות מוחלפת סוללה בגין אי אספקת כוח – האחריות לסוללה החליפית תהיה חופפת לסוללה המקורית – עד 15 חודשים ממועד הרכישה המקורית בלבד. בתקופת האחריות תישא החברה בכל עלויות העבודה והשרות בעבור תיקון התקלות הקשורות לרכיבים הנמצאים תחת תקופת האחריות ומצוינים למעלה. כדי לקבל שירות יש לגשת עם הסוללה לחברה או לשלוח את הסוללה לחברה עם תעודת האחריות החתומה.

הגבלת אחריות

אחריות החברה מוגבלת לתיקון או החלפת החלק הפגום בלבד. במקרה של החלפת חלק תקול במסגרת האחריות יהיה החלק המוחלף שווה ערך או עולה בערכו לחלק התקול, בעל תפקוד ופעילות זהה לחלק התקול וזאת על פי שיקול הדעת הבלעדי של החברה . לפי שיקול דעת בלעדית, החלק שמסופק יכול להיות חדש או מחודש ובעל איכות וביצועים זהים לחלק המקורי.

ביטול אחריות

האחריות לא תקפה במידה וימצא שהשימוש בסוללה לא היה סביר, או בהתאם להוראות כפי שמופיע בעלון ההדרכה. במידה ונעשה תיקון או שינוי במערכת החשמל ובכלל, שלא ע"י טכנאי מורשה מטעם Labatteria, האחריות מבוטלת. האחריות תבוטל במידה ונמצא שהסוללה שימשה לרכיבה באופן מסחרי/השכרה בתשלום או ללא תשלום. במידה וימצא כי מארז הסוללה נפתח או כי המדבקות האינפורמטיביות הוסרו ממקומן, תבוטל האחריות. האחריות אינה מכסה נזקי התעללות, הזנחה ושימוש לא בהתאם להוראות השימוש והתחזוקה. נזקי מים, מלח, אבק, דהיית צבע מאור השמש, שבר מעומס ומשקל חריג, שימוש בחומרים ותיקונים שאינם ע"י גורם מוסמך – יסירו את האחריות באופן מיידי. מובהר בזאת כי היבואן לא יחדש במישרין או בעקיפין את האחריות עבור המוצר, כולל אחריות כשירות למוצר במידה והלקוח לא עמד בהוראות שבעלון ההדרכה הקשורות לשימוש, טיפול, ותחזוקה בסוללה. שינוי חשמלי מכל סוג שהוא או טיפול במכלולים החשמליים על ידי אדם שלא הוסמך על ידי החברה, יגרום לביטול האחריות. כתב אחריות זה אינו מכסה נזקי צד ג', נזקי גוף או כל נזק מסוג שהוא, להוציא את הנזק למוצר עצמו כפי שמופיע בכתב אחריות זה. השירות ניתן אך ורק בנקודות המכירה או בתחנות השירות של החברה. על מנת להבטיח לך נסיעה בטוחה לפני כל רכיבה יש לוודא את תקינות הבלמים ושהגלגלים מחוזקים לשלדה. על הלקוח מוטלת האחריות להוביל המכשיר למחלקת השירות וליטול אותו מהמחלקה בתום הטיפול. האחריות מוגבלת לתיקון או החלפה ללא תשלום של המוצר אשר ימצא על ידנו כפגם בייצור. האחריות לא תחול במקרים של שבר או תקלה שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנחת המוצר או עקב גורם חיצוני. תנאי מוקדם למימוש האחריות הינו שליחת המוצר בשלמותו למשרדי החברה ,תוך 7 ימים מיום גילוי התקלה/פגם בצרוף תעודת האחריות וחשבונית הקניה. שליחת המוצר והחזרתו יבוצע על ידי הלקוח ועל חשבונו בלבד.

השימוש בסוללה ובמטען הוא על אחריות המשתמש בלבד. היבואן, משווק, יצרן או מוכר לא ישא באחריות על שימוש המוצר, ולא יחויב במקרים של נזק כל שהוא. בקניית מוצר זה, הלקוח מאשר כי כל פעולה במוצר או נזק הנגרם על ידו, יהיו באחריותו של המשתמש בלבד.

לקוחות נכבדים, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרטים המצוינים בהוראות ההפעלה ללא הודעה מוקדמת, ומבלי שתחול עליה חבות כל שהיא עקב כך.

 

LaBatteria מייצרת מייבא ומשווקת סוללות ליתיום-יון רבי עוצמה, בעלי תכונות ואיכות מצויינות , ובמחירים חסר תקדים. אנו עושים מעל ומעבר לספק השירות והמוצרים הכי טובים עבור לקוחותנו. כיום אנחנו מתמקדים בסוללות עבור אופניים חשמליים.‎ תעשו LIKE בפייסבוק שלנו.